Tünel Yayıncılık
 
Anasayfa
Hakkımızda
Dağıtım
Haberler
İletişim
   
 

Editör'den

Tünel Yayıncılık 2007 yılında İstanbul’da kurulmuştur. ELT – İngilizce Dil Öğretimi alanında sektöre yıllarca hizmet vermiş, deneyimli isimlerle, ilk günden itibaren işbirliği içerisinde olmuştur. Okullarda öğretmenlerle birlikte yürüttüğü sıkı çalışmalar sonrasında yenilenen müfredata paralel, hem öğretmenlere hem de öğrencilere yönelik, yabancı dil eğitiminde destek olacak yayınlar hazırlamayı amaçlamıştır. Kurulduğu günden itibaren uluslararası düzeyde de çalışmalarına başlayan yayınevimiz Arcturus Publishing ve Stanley Publishing gibi Avrupa’nın önemli yayıncılarıyla da oldukça verimli projelere imza atmıştır.

Tünel Yayıncılık

SBS İngilizce Soru Bankası SBS İngilizce Soru Bankası

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2008 yılından itibaren uygulamaya koyduğu, yeni sistem kapsamındaki Seviye Belirleme Sınavı (SBS), sizin ders yılı içinde edindiğiniz bilgileri nasıl kullandığınızı ölçmeyi amaçlıyor. Derslerde işlenilen konuları iyice kavrayan yani anlatılanları can kulağıyla dinleyerek derslerini takip eden bir öğrencinin bu sınavdan korkması için hiçbir neden yok.
Daha fazla bilgi


The Patch İngilizce Yaprak Test The Patch İngilizce Yaprak Test Serisi
Yeni müfredat programındaki dil öğrenim yaklaşımları, öğrencilerin yaş grubu ve zekâ eğilimlerindeki farklılıklar dikkate alınmış, alıştırmalarda çeşitliliğe özen gösterilmiştir. Yaprak testler, öğrencilerin bireysel çalışmaları için uygun bir materyal olduğu gibi, sınıf içi quiz uygulamalarında da kullanılabilir. MEB kitaplarının içeriğine uygun hazırlandığından, her ünite sonunda genel tekrar amaçlı kullanılabilir.
Daha fazla bilgi

Smart English İngilizce Çalışma Defteri Smart English Notebook
Smart English Notebook, tamamen müfredata uygun olarak hazırlanmış, İngilizce çalışma defteridir.Tamamı renkli ve resimlendirilmiştir. Öğrenciler bu defteri, İngilizce öğretmenlerinin rehberliğinde sınıf içi alıştırmalarda ya da bireysel çalışmalarda kullanabilir.Smart English Notebook, yabancı dil öğreniminde kelime haznesinin zenginleştirilmesi adına, kelime öğrenimini kolaylaştıran, öğrenileni pekiştirmede destek olan bir araçtır.
Daha fazla bilgi

Mirable Resimli Sözlük Resimli Mirable
İngilizce Türkçe / Türkçe İngilizce Sözlük
Milli Eğitim Bakanlığı’nın güncel müfredatında yer alan ve başlangıç seviyesindeyken mutlaka öğrenilmesi gereken İngilizce temel sözcükler ‘mirable’ sözlükte toplanmıştır. Her sözcük en az bir örnek cümle içinde kullanılmıştır. Örnek cümlelerin yanı sıra renkli resimlerle de sözcükler açıklanmıştır. Sözcüklerin okunuşu tüm dünyada geçerli olan ‘Uluslararası Sesletim Alfabesi (IPA)’ ile verilmiştir.
Daha fazla bilgi

Active English 1 Active English 1
Active English A1-A2 düzeyini kapsayan, her okulda kullanılabilecek, ulusal müfredat doğrultusunda hazırlanmış, öğrenilen tüm dil yapıları ve konularını pekiştirmeyi ve sağlamlaştırmayı amaçlayan, çok amaçlı bir yardımcı kitaptır.Her ünite reading parçası ile başlar ve ardından ünitenin gramer yapıları bol alıştırmayla pekiştirilir. Vocabulary alıştırmaları ile kelime çalışması yapılır.
Daha fazla bilgi

Active English 2
Active English 2 A2-B1 düzeyinde, tüm liselerde kullanılabilecek, ulusal müfredat doğrultusunda hazırlanmış, öğrenilen tüm dil yapıları ve konularını pekiştirmeyi amaçlayan, çok amaçlı kitaplardır. Seri CD-ROM ile desteklenmiştir. Active English 2, öğrenciyi başlangıç seviyesinden alarak, intermediate seviyeye dek getiren, gramer ağırlıklı yardımcı kitaptır.
Daha fazla bilgi

Active English 3 Active English 3
Active English 3 A2-B1+ düzeyini kapsayan, her okulda kullanılabilecek, ulusal müfredat doğrultusunda hazırlanmış, öğrenilen tüm dil yapıları ve konularını pekiştirmeyi ve sağlamlaştırmayı amaçlayan, çok amaçlı bir yardımcı kitaptır. Active English 3, öğrenciyi intermediate seviyeye dek getiren, gramer ağırlıklı bir yardımcı kitaptır.
Daha fazla bilgi

Practical English for Tourism Practical English for Tourism
Practical English for Tourism, Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri öğrencileri için, başlangıç ve alt orta seviyede hazırlanmış, turizm endüstrisine yönelik İngilizce ders kitabıdır. Kitap özellikle konuşma ve dinleme becerilerine yoğunlaşmıştır. Amaç öğrencilerin etkili biçimde İngilizce iletişim kurabilmelerini sağlamaktır.Kitaptaki 12 ünitenin her biri, turizm dalına ait başka bir temayı ele alır.
Daha fazla bilgi

Just Go Ahead Just Go Ahead
Her şeyden önce ELT dünyasında piyasa çıkan en modern ve yeni kitaplardan biridir.Uzun araştırmalar sonucu yazılmış, öğrencilerin İngilizceyi en kolay şekilde öğrenebilecekleri metotlar kullanılmıştır.Gerçek anlamda derece derece, kolaydan zora giden bir yapıda hazırlanmıştır.Kitapta, 4 beceri de (dinleme, okuma, konuşma ve yazma); üniteler içerisine çok akıllıca serpilmiş, pekiştirme yoluyla da öğrencinin sıkılmadan öğrenmesi hedeflenmiştir.
Daha fazla bilgi

Upgrade English Upgrade Your English
Upgrade Your English A1-A2 düzeyinde, her okulda kullanılabilecek, ulusal müfredat doğrultusunda hazırlanmış, öğrenilen tüm grammar yapılarını ve vocabulary içeriğini (kelime bilgisini) pekiştirmeyi ve sağlamlaştırmayı amaçlayan, çok amaçlı bir yardımcı kitaptır.Her ünite sonunda, zorlu öğrenme aktivitesine küçük eğlenceler katmayı amaçlayan, eğlendirirken öğreten bulmacalar, bilmeceler, eğlenceli aktiviteler eklenmiştir.
Daha fazla bilgi

Global Mind Global Mind
Farklı öğrenme yetenekleri olan öğrenci gruplarında Global Mind oldukça yardımcı bir materyaldir. Kitap, dilin temel öğelerini yukarıda sayılan dört beceriyi de kullandırtarak verir. Böylece yabancı dildeki yapıların günlük hayatta nasıl, ne şekillerde kullanıldığı öğrenciye farklı açılardan öğretilmiş olur. Kitabın anadili İngilizce olan ülkelere değinen kültürel içeriği dilin anlaşılmasını kolaylaştırır.
Daha fazla bilgi

Interaction Serisi
Her bir kitap 24 üniteden oluşur. Üniteler: alıştırmaların takip ettiği bir diyalog, dinleme metni ve okuma becerisini geliştirmek adına da bir okuma parçasından oluşur. Son olarak bir yazma alıştırması ve de ünite sonunda hatırlanması gereken kimi yapıların listesi yer alır. Her beş ünitede bir Revision alıştırmalarıyla öğrenilenlerin bir değerlendirmesi yapılır.
Daha fazla bilgi

Aktiv Deutsch 1 Aktiv Deutsch 1
Aktive Deustch 1 başlangıç seviyesindeki ya da ortaokuldan sonra birinci ya da ikinci dil olarak Almanca'ya devam eden lise öğrencilerine yönelik hazırlanmıştır. Her ünite okuma parçası ile başlar ve ardından ünitenin gramer yapıları bol alıştırmayla pekiştirilir. Sözcük bilgisi alıştırmaları ile sözcük çalışması yapılır. Yine bir okuma parçası ile dinleme, okuma-anlama ve son olarak da ünitedeki konunun tartışılıp, yazıldığı konuşma ve yazma bölümleri yer alır.
Daha fazla bilgi

Alles Klar Serisi Alles Klar Serisi
Alles Klar kitapları; öğrencilerin tecrübeleri doğrultusunda yeni konulara girişi, öğrendiklerini kendi kendine kullanabilmeyi kolaylaştıran alıştırmaları kapsar. Dilbilgisi konuları “öğrenci verilen örnekleri temel alarak dilbilgisi kurallarına kendi kendine erişebilir ” fikri benimseyerek verilir.Ders kitaplarının arkasına tümüyle ünitelerle ilgili alıştırmalardan oluşan çalışma kitapları eklenmiştir. Her kitabın dinleme CD'si mevcuttur.
Daha fazla bilgi

Aha Serisi Aha Serisi
Aha Serisi 1A’dan 2B’ye kadar olmak üzere 4 kitaptan oluşan 2 seti kapsar. Almanca’yı yeni öğrenmeye başlayan ve haftada 2-3 saat Almanca dersi gören öğrenciler için tavsiye edilir. Aha 1a kitapları AKILLI TAHTA yazılımı ile desteklenmiştir. Her bir setin bir yıllık öğretim süresince yeterli olacağı düşünülmüştür. Setlerde 2 adet dinleme CD’si yer alır. Ders kitaplarının arkasına tümüyle ünitelerle ilgili alıştırmalardan oluşan çalışma kitapları eklenmiştir.
Daha fazla bilgi

Katalog
Copyright © Tünel Yayıncılık.Bu sitede kullanılan yazılı ve görsel materyalin tüm hakları Tünel Yayıncılık'a aittir.